Treliix DLP: Tính năng

Khả năng hiển thị đặc biệt, hỗ trợ hơn 400 loại nội dung

Chỉ phân loại dữ liệu cần bảo vệ bổ sung

Xác định các chính sách được áp dụng trên toàn bộ môi trường

Giám sát việc sử dụng dữ liệu để phát hiện hoạt động không phù hợp

Ngăn chặn chia sẻ dữ liệu dựa trên chính sách

Người dùng cố gắng vi phạm chính sách chia sẻ thông tin sẽ được huấn luyện ngay lập tức

Trellix DLP: Sản phẩm

Trellix DLP cho Endpoint

Kiểm soát thiết bị

 • Ngăn chặn cài đặt thiết bị trái phép
 • Triển khai các chính sách giám sát, lọc và chặn dựa trên nội dung
 • Có sẵn dưới dạng độc lập hoặc được bao gồm trong Trellix DLP Endpoint Complete

Giải pháp toàn diện cho endpoint

 • Tìm và phân loại dữ liệu bằng nội dung, ngữ cảnh và fingerprinting
 • Ngăn chặn việc trích xuất dữ liệu từ hầu hết các vectơ rò rỉ phổ biến
 • Giáo dục ngay lập tức nếu người dùng cố gắng vi phạm chính sách
 • Các tính năng tuân thủ sẵn dùng, bao gồm cả báo cáo
 • Bao gồm các tính năng kiểm soát thiết bị 

Trellix DLP cho Network

DLP giám sát cho mạng

 • Quét và phân tích dữ liệu mạng theo thời gian thực
 • Phát hiện sự bất thường trong lưu lượng mạng để tăng tốc độ điều tra
 • Hỗ trợ nhiều giao thức bao gồm SMTP, IMAP, POP3, HTTP, LDAP, Telnet và FTP

DLP ngăn chặn cho mạng

 • Tạo các hành động trong cổng email để cách ly, mã hóa hoặc chặn email
 • Cho phép thu thập thông tin để hỗ trợ xây dựng chính sách và điều tra
 • Áp dụng chính sách mạng nội bộ để ngăn chặn người dùng gửi thông tin trái phép
 • Tích hợp với các sản phẩm email và cổng web hỗ trợ giao thức SMTP/ICAP

Trellix DLP khám phá

 • Phân tích, xác định và khắc phục các rò rỉ dữ liệu tiềm ẩn
 • Kiểm kê, sao chép và di chuyển tập tin
 • Hỗ trợ phân loại cho hơn 400 loại nội dung
 • Quét SQL, MySQL, SharePoint, Oracle, Box, DB2 và các kho cơ sở dữ liệu khác để xác định và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

Để lại liên hệ
và chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách

Chúng tôi sẵn lòng chia sẻ tư vấn và định hướng cho bạn ý tưởng về dịch vụ mà quý khách cần nhất