Skyhigh Security
Về bản chất, bảo mật là vấn đề bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi đã tạo Skyhigh Security vì trong thế giới ưu tiên đám mây này, mọi người vẫn đang sử dụng cùng một phương pháp cũ để bảo vệ dữ liệu của họ. Mặc dù lời hứa của đám mây là giảm bớt gánh nặng cho CNTT, nhưng các giải pháp bảo mật vẫn chưa theo kịp. Bạn đã triển khai đám mây vì nó dễ dàng. Bảo vệ dữ liệu cũng phải dễ dàng.

Sản phẩm

Cloud-Native Application Protection Platform Nền tảng toàn diện, tự động và trơn tru đầu tiên trong ngành nhằm bảo mật hệ sinh thái ứng dụng gốc đám mây cho doanh nghiệp của bạn. Xem chi tiết
Private Access (ZTNA) Một giải pháp VPN thay thế giúp bảo vệ lực lượng lao động từ xa và mở rộng của bạn để truy cập an toàn vào các ứng dụng riêng tư từ các thiết bị được quản lý và không được quản lý. Xem chi tiết
Secure Web Gateway Một giải pháp bảo mật web thông minh, hoàn thiện giúp bảo vệ lực lượng lao động của bạn khỏi các mối đe dọa chưa từng có và thực thi việc bảo vệ dữ liệu khi truy cập các ứng dụng web và đám mây. Xem chi tiết
Cloud Access Security Broker Cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát hoàn chỉnh cho các ứng dụng đám mây của bạn với tính năng bảo vệ dữ liệu theo thời gian thực và ngăn chặn mối đe dọa. Xem chi tiết

Skyhigh Cloud Platform

 

Để lại liên hệ
và chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách

Chúng tôi sẵn lòng chia sẻ tư vấn và định hướng cho bạn ý tưởng về dịch vụ mà quý khách cần nhất