THÔNG TIN MỐI ĐE DỌA AN NINH MẠNG

Các chuyên gia của VietSunshine và Mandiant sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin và phân tích sâu sắc về các cuộc tấn công mạng, cũng như các tư vấn để sẵn sàng đối phó.

MACHINE INTELLIGENCE

Phù hợp với

 • 15.000 cảm biến mạng
 • 18 triệu Endpoints
 • Hàng chục triệu mã độc mỗi giờ
 • 60 triệu email được xử lý mỗi ngày

ADVERSARY INTELLIGENCE

Phù hợp với

 • 24 quốc gia
 • 30+ ngôn ngữ
 • 260+ chuyên gia nghiên cứu và phân tích
 • 30.000 báo cáo tính báo mỗi năm
 • 1600+ nhóm xâm nhập được theo dõi
 • 1380 kỹ thuật MITRE ATT&CK

EXPERTISE FROM THE FRONT LINES

Phù hợp với

 • Hơn 15 năm kinh nghiệm điều tra
 • Hơn 20 quốc gia với các chuyên gia tư vấn
 • Hơn 400 cuộc Red Teaming mỗi năm
 • Hơn 300 tư vấn viên IR (Incident Response) của Mandiant

OPERATIONAL INTELLIGENCE

Phù hợp với

 • 4 trung tâm điều hành an ninh (SOC)
 • Hơn 99 triệu sự kiện được tiếp nhận
 • Hơn 21 triệu cảnh báo được xác nhận bởi thông tin tình báo
 • Hơn 1 triệu mẫu phần mềm độc hại riêng biệt mỗi ngày

Intelligence Analyst Support Services

 • Level 1: Khách hàng xử lý nội bộ
 • Level 2: Hỗ trợ phân tích theo yêu cầu (Từ nhóm chuyên viên phân tích bất kỳ)
 • Level 3: Chủ động phân tích và đánh giá (Chỉ định chuyên viên phân tích cụ thể, làm việc bán thời gian)
 • AIA: Truy cập Tình báo Nâng cao (Chỉ định chuyên viên phân tích cụ thể, làm việc toàn thời gian)

Tổ chức của bạn sẽ nhận được:

 1. Thông tin tình báo về mối đe dọa mạng liên quan, cập nhật từng phút để bạn có thể tập trung vào các mối đe dọa quan trọng đối với tổ chức của mình ngay bây giờ và hành động.
 2. Truy cập thông tin về các mối đe dọa được tổng hợp từ hơn 200 nghìn giờ phản hồi sự cố mỗi năm bởi hơn 300 chuyên gia an ninh mạng trên 23 quốc gia.
 3. Chủ động với các điều chỉnh bảo mật của bạn bằng cách biết những gì sắp xảy ra.
 4. Ưu tiên các lỗ hổng và mức độ phơi nhiễm theo trạng thái khai thác và xếp hạng rủi ro.

Để lại liên hệ
và chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách

Chúng tôi sẵn lòng chia sẻ tư vấn và định hướng cho bạn ý tưởng về dịch vụ mà quý khách cần nhất