DỊCH VỤ KIỂM TRA CẤU HÌNH BẢO MẬT

Đánh giá cấu hình của dịch vụ máy chủ, mạng và hệ thống theo các tiêu chuẩn tuân thủ bảo mật uy tín trên thế giới.

Dịch vụ kiểm tra cấu hình bảo mật là gì?

Dịch vụ kiểm tra cấu hình bảo mật giúp xác định các cấu hình sai trong cài đặt mặc định của hệ thống. Cấu hình sai có thể dẫn đến một loạt vấn đề, bao gồm hiệu suất hệ thống kém, không tuân thủ, không nhất quán và các lỗ hổng bảo mật. Cấu hình sai về bảo mật là nguyên nhân chính dẫn đến vi phạm an ninh. Ví dụ: vào năm 2019, gần một nửa (45%) tổng số vi phạm là do lỗi do cấu hình sai.

Lợi ích của dịch vụ kiểm tra cấu hình bảo mật

Quản lý cấu hình bảo mật có thể là thách thức đối với các tổ chức có mạng lớn và kiến trúc phức tạp. Dịch vụ kiểm tra cấu hình bảo mật có thể giải quyết những thách thức này, mang lại một số lợi thế cho doanh nghiệp.

  • Tự động hóa và khả năng hiển thị.
  • Tăng cường tuân thủ.
  • Rủi ro thấp hơn và phục hồi nhanh hơn.

Tiêu chuẩn và phương pháp

Tiêu chuẩn kiểm tra tuân thủ

  • CIS Benchmarks: các hướng dẫn cấu hình bảo mật được công nhận bởi nhiều tổ chức, chính phủ, doanh nghiệp trên thế giới.
  • Security Configuration & Hardening Guide: tài liệu cấu hình bảo mật của từng công nghệ cụ thể có trong hệ thống.

Kiểm định cấu hình cho nhiều thành phần

  • Platform: Windows, Unix/Linux, ...
  • Database: Oracle, MS SQL Server, ...
  • Network & Security Devices: Router, Switch, Firewall, ...
  • Cloud Computing: AWS, GCP, Azure

Phương pháp thực hiện

 

Luồng thực hiện dự án

 

VietSunshine là thành viên của CIS

 

Để lại liên hệ
và chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách

Chúng tôi sẵn lòng chia sẻ tư vấn và định hướng cho bạn ý tưởng về dịch vụ mà quý khách cần nhất