THÔNG TIN MỐI ĐE DỌA AN NINH MẠNG Các chuyên gia của VietSunshine và Mandiant sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin và phân tích sâu sắc về các cuộc tấn công mạng, cũng như các tư vấn để sẵn sàng đối phó. Khám phá ngay
SĂN TÌM MỐI ĐE DỌA Săn lùng mối đe dọa ngày càng trở nên quan trọng khi các doanh nghiệp tìm cách vượt qua các mối đe dọa mạng mới nhất và nhanh chóng phản ứng với bất kỳ cuộc tấn công tiềm ẩn nào. Khám phá ngay
DỊCH VỤ KIỂM TRA CẤU HÌNH BẢO MẬT Đánh giá cấu hình của dịch vụ máy chủ, mạng và hệ thống theo các tiêu chuẩn tuân thủ bảo mật uy tín trên thế giới. Khám phá ngay
ĐIỀU TRA SỐ VÀ ỨNG CỨU SỰ CỐ Điều tra và ứng cứu sự cố an toàn thông tin (DFIR) là một dịch vụ chuyên biệt tập trung vào việc xác định, khắc phục và điều tra các sự cố an ninh mạng. Các chuyên gia của DFIR thu thập và kiểm tra nhiều thông tin để xác định ai đã tấn công, cách họ xâm nhập, các bước chính xác mà kẻ tấn công đã thực hiện để xâm phạm hệ thống và bạn có thể làm gì để vá những lỗ hổng bảo mật đó. Khám phá ngay
RED TEAMING Các chuyên gia của VietSunshine sẽ rà soát tổng thể khả năng xâm nhập ở nhiều ngữ cảnh và phạm vi khác nhau, thực hiện giả lập các chuỗi tấn công và leo thang qua xâm nhập qua từng hệ thống. Khám phá ngay
GIÁM SÁT AN TOÀN THÔNG TIN Viet Sunshine cung cấp dịch vụ Vận Hành Và Giám Sát An Toàn Thông Tin hoàn chỉnh cho khách hàng, giúp tổ chức của bạn giảm bớt áp lực cũng như giải phóng thời gian để tham gia vào các dự án khác nhằm đạt được các mục tiêu xa hơn của tổ chức.

Khám phá ngay
KIỂM THỬ XÂM NHẬP Đội ngũ kỹ sư bảo mật của VietSunshine thực hiện các cuộc tấn công mô phỏng (được sự cho phép của khách hàng) trên hệ thống để đánh giá khả năng bảo mật của của khách hàng. Chuyên gia pentest sử dụng các công cụ, kỹ thuật và quy trình giống như kẻ tấn công để tìm và chứng minh tác động của các điểm yếu trong hệ thống. Khám phá ngay

VIETSUNSHINE PENTEST TEAM

OSWE
OSCP
Test
IBM
Gigamon
Claroty
FireEye
Chứng chỉ
Chứng chỉ
Chứng chỉ
Chứng chỉ
NSE

Phó giám đốc kỹ thuật

Chuyên môn

System Security

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kỹ thuật An ninh Hệ thống

Chứng chỉ

 • IBM Certified Associate Administrator
 • FireEye Engineer Specialist (FES)
 • Fireeye Endpoint Security for Analysts
 • Sales Engineer Certification for Email Security
 • FireEye Systems Engineer (FSE)
 • Centrify Certified Systems Administrator
 • BMC TrueSight Operations Management
 • BMC Helix Control-M PSP Enablement boot camp
 • DBA: Control-M Foundation
 • Splunk User Behavior Analytics

Phó giám đốc dịch vụ an ninh mạng

Chuyên môn

CTF, Web Security, Mobile Security, System & Network SecuritySoftware exploitation, Malware analyst, Forensic
Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng

Chứng chỉ

 • OSCP Certified (OS-101-23065)
 • OSWE Certified (OS-AWAE-36145)

Phó giám đốc dịch vụ an ninh mạng

Chuyên môn

Web Security, Mobile Security, Software exploitation, Malware analyst, Artificial intelligence
Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng

Chứng chỉ

 • OSCE Certified (OS-CTP-040092)
 • OSCP Certified (OS-101-52166)

Trưởng bộ phận SOC SecOps

Chuyên môn

Network Security, System Security
Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kỹ thuật An ninh Hệ thống

Chứng chỉ

 • Fortinet NSE 7 Network Security Architect
 • Gigamon GigaPRO Professional Certification Test
 • Azure Security Engineer Associate
 • GigaPRO Professional Certification
 • Claroty Certified Implemented Engineer
 • Centrify Certified Systems Engineer
 • Oracle Cloud Infrastructure 2019 Certified Architect
 • Professional
 • Oracle Cloud Infrastructure 2019 Cloud Operations
 • Certified Associate
 • Accredited Configuration Engineer (ACE 8.1)
 • Entrust Authority Security Manager Comprehensive
 • FireEye Systems Engineer

Trưởng nhóm Network

Chuyên môn

Network Security
Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kỹ thuật An ninh Mạng

Chứng chỉ

 • Fortinet NSE 7 Network Security Architect
 • Cisco Certified Network Professional Enterprise (CCNP)
 • Gigamon GigaPRO Professional Certification Test,....

Senior Network Security

Chuyên môn

Network Security
Hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kỹ thuật An ninh Mạng

Chứng chỉ

 • Gigamon PRO
 • VMware SD-WAN Foundations 2021
 • Symantec Certified Specialist (SCS) 
 • Citrix Certified Expert – Networking
 • Nutanix Platform Professional (NPP)
 • Blue Coat ProxySG,...

Senior System Security

Chuyên môn

Network Security
Hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kỹ thuật An ninh Mạng

Chứng chỉ

 • FireEye Systems Engineer (FSE)
 • Barracuda Email Security Gateway Certified Product
 • IBM QRadar SIEM V7.3.2
 • Sysmantec Data Lost Prevention Administration;
 • Nutanix Platform Professional (4.5) Certificate,...

Chuyên gia an ninh mạng

Chuyên môn

Web Security; Mobile Security

Thành tích

Phát hiện lỗ hổng bảo mật CVE-2022-40123 và CVE-2022-40341

Kinh nghiệm

Đã thực hiện nhiều dự án kiểm thử xâm nhập cho nhiều tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, năng lượng, giáo dục, chính phủ,...

Chuyên gia an ninh mạng

Chuyên môn

Web Security; IT Security Audit; Operate vulnerability scanning system, SOC system, access management system (NAC).

Chứng chỉ

CEH (Certified Ethical Hacker ID: ECC3128649507); OSCP Certified (OS-101-51548)

Kinh nghiệm

4 năm chuyên viên an toàn thông tin trong lĩnh an ninh mạng.

Chuyên gia an ninh mạng

Chuyên môn

Web Security; Mobile Security; Database Security Audit & Assessment.

Thành tích

Đạt chứng chỉ OSCP Certified (OS-101-51045); Giải nhì cuộc thi PTIT HCM CTF 2018; phát hiện lỗ hổng bảo mật CVE-2020-4789 và CVE-2020-26693.

Kinh nghiệm

Đã thực hiện nhiều dự án kiểm thử xâm nhập cho nhiều tổ chức như ngân hàng, chính phủ, điện lực,...

Chuyên gia an ninh mạng

Chuyên môn

Software exploitation; Malware analysis; Digital Forensic.

Thành tích

Giải khuyến khích HUTECH IT Got Talent; Đạt 9/10 bài kiểm tra dịch ngược mã độc của cuộc thi 2019 Flare-On do FireEye tổ chức.

Kinh nghiệm

Đã thực hiện nhiều dự án kiểm thử xâm nhập cho nhiều tổ chức như ngân hàng, chính phủ, điện lực,...

Chuyên gia an ninh mạng

Chuyên môn

Web Security; Mobile Security

Thành tích

Phát hiện lỗ hổng bảo mật CVE-2022-40123 và CVE-2022-40341

Kinh nghiệm

Có 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng; Đã thực hiện nhiều dự án kiểm thử xâm nhập cho nhiều tổ chức như ngân hàng, chính phủ, kinh doanh thương mại điện tử,...

Chuyên gia bảo mật hệ thống

Chuyên môn

System Security

Chứng chỉ

OPSWAT MetaAccess Pro, VMware Certified Professional - Data Center, FireEye Endpoint Security Analyst, Email Security (EX & ETP Series) Technical,...

Kinh nghiệm

Hơn 7 năm trong lĩnh vực Kỹ thuật An ninh Mạng

Chuyên gia an ninh mạng

Chuyên môn

Web Security; Mobile Security

Thành tích

Giải khuyến khích Nsucrypto 2020; Giải khuyến khích cuộc thi sinh viên ASEAN về An toàn thông tin 2021; Phát hiện lỗ hổng bảo mật CVE-2022-38617, CVE-2022-38618, CVE-2022-38619

Kinh nghiệm

Đã thực hiện nhiều dự án kiểm thử xâm nhập cho nhiều tổ chức như ngân hàng, chính phủ, điện lực,...

Chuyên gia an ninh mạng

Chuyên môn

Web Security; Mobile Security; Database Security Audit & Assessment

Thành tích

Đạt chứng chỉ OSWE; Phát hiện lỗ hổng bảo mật CVE-2021-31673, CVE-2021-31674, CVE-2022-27461, CVE-2022-28448, CVE-2022-28449, CVE-2022-28450,...

Kinh nghiệm

Có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng

0 +
Khách hàng
doanh nghiệp
0 +
Khách hàng
tài chính - ngân hàng
0 +
Cơ quan,tổ chức
chính phủ
0 +
Khách hàng
năng lượng
0 +
Khách hàng
truyền thông - viễn thông

Đối tác công nghệ

Trellix
Fortinet
Pure Storage
Google Mandiant
CrowdStrike
Gigamon
BMC
Delinea
Splunk
ExtraHop
Skyhigh Security
Google Cloud
OPSWAT
Fortra
Claroty
A10 Networks

Để lại liên hệ
và chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách

Chúng tôi sẵn lòng chia sẻ tư vấn và định hướng cho bạn ý tưởng về dịch vụ mà quý khách cần nhất