Tổng Quan và Trải Nghiệm Giải Pháp Lưu Trữ All-Flash của Pure Storage

31/01/2024
Dữ liệu là tài sản lớn nhất trong nền kinh tế số. Chính vì vậy vấn đề về lưu trữ cũng như tận dụng dữ liệu để đổi mới và phát triển đang được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Để hỗ trợ Quý Khách Hàng, Quý Đối Tác giải quyết các khó khăn trong việc "làm chủ" dữ liệu, VietSunshine kết hợp cùng Pure Storage tổ chức buổi webinar: Tổng Quan và Trải Nghiệm Giải Pháp Lưu Trữ All-Flash của Pure Storage.