Những điểm chính trong báo cáo về Cloud Security 2024

17/05/2024
Với sự phát triển của các ứng dụng đám mây, các tổ chức phải đối mặt với một bối cảnh phức tạp trong đó việc đảm bảo môi trường kết hợp hoặc nhiều đám mây là một việc không hề đơn giản.

Khi các tổ chức phát triển và triển khai nhiều ứng dụng đám mây hơn, vấn đề bảo mật sẽ trở nên phức tạp hơn. Nhiều tổ chức đang áp dụng cách tiếp cận kết hợp hoặc nhiều đám mây, điều này đã mở rộng bề mặt tấn công và tăng độ phức tạp. Các nhóm bảo mật thường gặp khó khăn trong việc quản lý và bảo mật khối lượng công việc cũng như môi trường đám mây riêng và công cộng khác nhau của họ. Và mặc dù việc áp dụng nhiều đám mây mang lại nhiều lợi ích, nhưng việc xử lý nhiều công cụ sẽ làm tăng thêm độ phức tạp trong quản lý, gây khó khăn hoặc không thể áp dụng các chính sách bảo mật nhất quán trên tất cả các môi trường đám mây. Tệ hơn nữa, mức độ phức tạp về bảo mật thường tăng lên theo thời gian khi các tổ chức tiếp tục bổ sung các dịch vụ đám mây, dẫn đến nhiều thách thức và chi phí quản lý hơn nữa.

Cùng xem The 2024 Cloud Security Report do Cybersecurity Insiders và được Fortinet tài trợ để hiểu rõ hơn về những thách thức mà các tổ chức gặp phải trong việc bảo vệ môi trường đám mây và các chiến lược mà họ ưu tiên. Báo cáo này dựa trên cuộc khảo sát toàn diện với 927 chuyên gia an ninh mạng trên toàn thế giới và cung cấp thông tin chi tiết về các xu hướng hiện tại thúc đẩy bảo mật đám mây.

Tổ chức vẫn tiếp tục ưu tiên cho Hybrid và Multi-Cloud

Vào năm 2024, phần lớn các tổ chức (78%) đang lựa chọn chiến lược kết hợp và đa đám mây. Trong số các tổ chức đó, 43% sử dụng kết hợp cơ sở hạ tầng đám mây và tại chỗ và 35% có chiến lược nhiều đám mây.

Những con số này chỉ tăng nhẹ so với hai năm trước khi 39% tổ chức đang sử dụng đám mây lai và 33% tổ chức đang sử dụng đám mây đa đám mây.

Sau nhiều năm được áp dụng nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng của đám mây đã chậm lại khi thị trường trưởng thành. Tại thời điểm này, sự cường điệu dường như đã tìm thấy điểm cân bằng và lợi ích của điện toán đám mây đã được hiểu rõ. Các tổ chức có nhu cầu về CNTT có thể hưởng lợi từ tính linh hoạt của đám mây hoặc yêu cầu các dịch vụ dành riêng cho môi trường đám mây đều có thể tiếp tục thực hiện dự án của mình.

Hầu hết các tổ chức cũng nhận ra rằng cần phải đưa bảo mật vào chiến lược đám mây của họ. Các thách thức an ninh mạng liên quan đến đám mây và nhu cầu về các biện pháp bảo mật nâng cao trong môi trường đám mây ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi đối mặt với các mối đe dọa mới dựa trên AI. Trên thực tế, 96% tổ chức cho biết họ quan tâm ở mức độ vừa phải hoặc cực kỳ quan tâm đến bảo mật đám mây. Bảo mật rõ ràng là ưu tiên hàng đầu, với 61% số người được hỏi dự đoán rằng ngân sách dành cho bảo mật đám mây của họ sẽ tăng trong 12 tháng tới.

Các tổ chức báo cáo rằng họ có kế hoạch tăng ngân sách bảo mật đám mây lên 37% trong nỗ lực bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và tuân thủ các tiêu chuẩn quy định trong bối cảnh ngày càng hướng tới đám mây ngày nay.

Những thách thức về kỹ thuật và nguồn lực vẫn tiếp tục

Mặc dù việc tiếp tục áp dụng đám mây vẫn tồn tại những thách thức trong việc triển khai bảo mật đa đám mây nhất quán. Các vấn đề về bảo mật và tuân thủ là mối quan tâm hàng đầu (59%), đóng vai trò là rào cản để áp dụng nhanh hơn các chiến lược đa đám mây. Các tổ chức cũng cho rằng những thách thức về kỹ thuật (52%) và hạn chế về nguồn lực (49%) là những rào cản đối với việc áp dụng đám mây.

Việc đạt được khả năng hiển thị và kiểm soát chính sách trong cơ sở hạ tầng nhiều đám mây phức tạp có thể khó khăn và khoảng cách về kỹ năng an ninh mạng chỉ làm vấn đề trở nên phức tạp hơn. Việc thiếu người có chuyên môn về bảo mật đám mây là một vấn đề nghiêm trọng, với 93% số người được hỏi cho biết họ ở mức độ vừa phải đến cực kỳ lo ngại về tình trạng thiếu kỹ năng trong toàn ngành.

Đơn giản hóa và tự động hóa bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận nền tảng

Bởi vì môi trường kết hợp và nhiều đám mây rất phức tạp nên việc bảo mật chúng rất khó khăn. Tuy nhiên, đại đa số các tổ chức (95%) cho rằng nền tảng bảo mật đám mây hợp nhất với một bảng thông tin duy nhất sẽ giúp bảo vệ dữ liệu một cách nhất quán và toàn diện trên toàn bộ phạm vi hoạt động của đám mây.

Thay vì giải quyết sự thiếu hiệu quả của việc quản lý nhiều hệ thống bảo mật khác nhau, các nhóm bảo mật tận dụng nền tảng bảo mật đám mây tích hợp duy nhất sẽ được hưởng lợi từ việc tích hợp đơn giản hơn, tự động hóa và giảm chi phí quản lý, có thể giúp cải thiện khả năng hiển thị, cung cấp khả năng thực thi chính sách nhất quán và giảm thiểu khoảng cách về kỹ năng an ninh mạng.

Đạt được khả năng hiển thị và kiểm soát với Fortinet Cloud Security

Fortinet cung cấp các giải pháp bảo mật đám mây thống nhất nhằm cung cấp các chính sách nhất quán, quản lý tập trung và khả năng hiển thị toàn diện trên và giữa các môi trường đám mây. Và với tính năng tự động hóa bảo mật được kích hoạt trên tất cả các đám mây, bạn có thể xây dựng, triển khai và chạy ứng dụng một cách an toàn ở mọi nơi với các biện pháp bảo vệ nhất quán. Các giải pháp bảo mật đám mây của Fortinet cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát trên các trung tâm dữ liệu và đám mây công cộng cũng như riêng tư, tăng cường bảo mật và giảm độ phức tạp khi triển khai.

Nguồn: Key Findings from the 2024 Cloud Security Report