Tufin
Với bối cảnh kỹ thuật số ngày càng phát triển, việc đạt được an ninh mạng toàn diện có thể khó khăn. Tufin bước vào, biến sự phức tạp thành các quy trình hợp lý. Đạt được khả năng hiển thị rõ ràng, tuân thủ nghiêm ngặt và mạng luôn được bảo vệ.

Sản phẩm

SecureTrack+ Quản lý chính sách tường lửa và bảo mật Xem chi tiết
SecureChange+ Tự động hóa thay đổi an ninh mạng Xem chi tiết
Enterprise Bảo mật mạng Zero-Trust ở quy mô lớn Xem chi tiết

Giải thưởng - chứng nhận

Giải pháp quản lý rủi ro/chính sách tốt nhất

Tufin Orchestration Suite cho phép các tổ chức xác định và triển khai chính sách bảo mật toàn diện, đồng thời tự động hóa nhanh chóng các thay đổi mạng trong khi vẫn tuân thủ chính sách đó. Thông qua Tufin Marketplace, nền tảng này mở rộng ra ngoài Tufin Orchestration Suite để cung cấp cho khách hàng khả năng quản lý lỗ hổng, IPAM, SOAR, ITSM, SIEM và bảo mật ứng dụng bằng cách sử dụng các API mở rộng.

Quản lý và bảo mật mạng tiên tiến

Sản phẩm bảo mật tốt nhất của G2 cho năm 2023

Phần mềm quản lý chính sách bảo mật mạng (NSPM) cung cấp một bộ công cụ để duy trì sự tuân thủ và thực thi các chính sách liên quan đến bảo mật mạng và quản lý tường lửa. Những công cụ này cung cấp chức năng giúp tạo và ghi lại quy trình hoạt động để quản lý và điều phối an ninh mạng.

Một nền tảng. An ninh mạng toàn cầu. Tuân thủ liên tục.

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH AN NINH MẠNG

 

 

Tufin Orchestration Suite™

 

Nền tảng mở và có thể mở rộng

 

Khách hàng của Tufin

Để lại liên hệ
và chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách

Chúng tôi sẵn lòng chia sẻ tư vấn và định hướng cho bạn ý tưởng về dịch vụ mà quý khách cần nhất