Arista
Arista Networks là công ty dẫn đầu ngành về kết nối mạng từ máy khách đến đám mây dựa trên dữ liệu cho các môi trường định tuyến, khuôn viên và trung tâm dữ liệu lớn. Các nền tảng đoạt giải thưởng của Arista mang lại tính khả dụng, tính linh hoạt, tự động hóa, phân tích và bảo mật thông qua hệ điều hành mạng tiên tiến.

Sản phẩm

Arista Series Bộ định tuyến hiệu suất cao Xem chi tiết
Cognitive Wi-Fi Hiệu suất dẫn đầu ngành với khả năng quản lý và bảo mật cấp đám mây Xem chi tiết
CloudVision® Đám mây và Telemetry Tự động hóa trên Toàn mạng
Xem chi tiết
Arista EOS®/cEOS®/vEOS Router Hệ điều hành mạng tiên tiến nhất thế giới Xem chi tiết

Giải thưởng - chứng nhận

Leader theo đánh giá của Forrester Wave™: Phân tích và hiển thị mạng

Báo cáo nhấn mạnh rằng “Tính linh hoạt trong triển khai của Arista Networks là không ai sánh kịp”. Là một phần của phân tích này, Forrester đã bao gồm 13 nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực phát hiện và phản hồi mạng, đồng thời đánh giá họ dựa trên sản phẩm, chiến lược và sự hiện diện trên thị trường hiện tại của họ.

Arista là lựa chọn của khách hàng theo đánh giá Gartner Peer Insights cho Cơ sở hạ tầng Mạng LAN Có dây và Không dây dành cho Doanh nghiệp

Arista được xếp vào Khu vực Lựa chọn của Khách hàng vào tháng 5 năm 2023 Gartner Peer Insights “Tiếng nói của Khách hàng”: Tiếng nói của Khách hàng đối với Cơ sở hạ tầng Mạng LAN Có dây và Không dây dành cho Doanh nghiệp của khách hàng trên Gartner Peer Insights.

Các công ty xanh nhất nước Mỹ 2024

Arista Network năm trong bảng xếp hạng về các Công ty Xanh nhất Hoa Kỳ (được công bố với sự hợp tác của công ty nghiên cứu dữ liệu thị trường Plant-A Insights và GIST Impact, nhà cung cấp dữ liệu và phân tích tác động hàng đầu) với việc cam kết trở thành những người quản lý tốt môi trường, nỗ lực bảo vệ Trái đất và các nguồn tài nguyên của nó cho các thế hệ tương lai.

Kiến Trúc Tổng Thể: Sự Kết hợp của Trục Trung tâm và Trục DC

Khách hàng của Arista

Để lại liên hệ
và chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách

Chúng tôi sẵn lòng chia sẻ tư vấn và định hướng cho bạn ý tưởng về dịch vụ mà quý khách cần nhất