THREATWISE: Cảnh báo sớm phát hiện ransomware

Xem các mối đe dọa nâng cao sớm hơn

Gắn cờ trinh sát, di chuyển ngang và quyền truy cập đặc quyền không mong muốn vượt qua các công cụ bảo mật thông thường

Giảm thời gian phản hồi

Nhận thông tin chi tiết theo thời gian thực về các mối đe dọa đang hoạt động và tiềm ẩn – không có kết quả dương tính giả.

Bảo vệ tài sản của bạn

Chuyển hướng các tác nhân xấu khỏi môi trường tại chỗ, đám mây và sao lưu quan trọng.

Threatwise: Khám phá và loại bỏ các mối đe dọa mạng ngay khi chúng bắt đầu

Bảo vệ dữ liệu tích cực

Chủ động bảo vệ tài sản dữ liệu của bạn và ngăn chặn các mối đe dọa trước khi tác động.

Phản hồi một cách tự tin

Đẩy nhanh các nỗ lực khắc phục và khởi động quá trình phục hồi.

Giảm chi phí và độ phức tạp

Triển khai nhanh chóng, mở rộng quy mô ngay lập tức và giảm TCO bằng cách phân phối đám mây đơn giản.

Threatwise: Khám phá và chuyển hướng các mối đe dọa

Mồi nhử không thể phân biệt

Triển khai nhanh chóng các cảm biến mối đe dọa xác thực bắt chước các tài sản CNTT, OT, mạng và dự phòng thực.

Đánh lạc hướng những kẻ xấu

Mồi, thu hút và chuyển hướng kẻ tấn công xâm phạm tài nguyên sai lệch.

Cảnh báo chính xác

Có được khả năng hiển thị ngay lập tức, chính xác và sớm về hoạt động độc hại – không có kết quả dương tính giả.

Quy mô tức thì

Triển khai và mở rộng quy mô trong vài giây để bao phủ diện tích bề mặt ngay lập tức.

Sức mạnh AI

Nhận các khuyến nghị có hướng dẫn về vị trí mồi nhử thông minh.

Phản ứng nhanh hơn

Tích hợp liền mạch với các giải pháp bảo mật quan trọng.

Để lại liên hệ
và chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách

Chúng tôi sẵn lòng chia sẻ tư vấn và định hướng cho bạn ý tưởng về dịch vụ mà quý khách cần nhất