Splunk Enterprise Security: Cách hoạt động

Mang tới tầm nhìn toàn diện

Nền tảng hỗ trợ dữ liệu của Splunk với các khả năng AI hỗ trợ mang đến khả năng hiển thị toàn diện, chưa từng có bằng cách nhập, chuẩn hóa và phân tích dữ liệu một cách liền mạch từ bất kỳ nguồn nào - ở quy mô lớn.

Trao quyền phát hiện chính xác với ngữ cảnh

Sử dụng cảnh báo dựa trên rủi ro (RBA), đây là tính năng duy nhất trong ngành của Splunk Enterprise Security giúp giảm đáng kể khối lượng cảnh báo tới 90%, đảm bảo rằng bạn luôn tập trung vào các mối đe dọa cấp bách nhất. Tăng năng suất của bạn và đảm bảo các mối đe dọa bạn đang phát hiện có độ chính xác cao.

Nâng cao hiệu suất

Giải pháp SIEM mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất của Splunk được kết hợp với giải pháp SOAR hàng đầu để thống nhất quy trình phát hiện, điều tra và phản hồi mối đe dọa.

Splunk Enterprise Security: Tính năng

Sử dụng tính năng phát hiện đã chọn lọc

Nhóm nghiên cứu mối đe dọa Splunk đi sâu vào kỹ thuật phát hiện, cung cấp cho bạn hơn 1.500 phát hiện sẵn có để tìm và khắc phục các mối đe dọa nhanh hơn. Những phát hiện này cũng phù hợp với các khuôn khổ ngành như MITER ATT&CK, NIST CSF 2.0 và Cyber Kill Chain®.

Xây dựng những gì bạn cần

Truy cập mạng lưới hơn 2.200 đối tác của Splunk và hơn 2.800 đối tác và ứng dụng do cộng đồng xây dựng của Splunkbase tích hợp liền mạch với các công cụ hiện có của bạn.

Cảnh báo dựa trên rủi ro

Phân bổ rủi ro cho người dùng và hệ thống, ánh xạ cảnh báo tới các khung an ninh mạng và kích hoạt cảnh báo khi rủi ro vượt quá ngưỡng để khắc phục tình trạng mệt mỏi khi cảnh báo.

Thống nhất phát hiện, điều tra và ứng phó mối đe dọa

Kết hợp các quy trình công việc trong quá trình phát hiện, điều tra và phản hồi với Mission Control. Cùng với giải pháp SOAR hàng đầu của Splunk, các sổ chơi tự động được bổ sung thông tin về mối đe dọa để tập hợp và bình thường hóa việc tính điểm các nguồn dữ liệu.

Đạt được tầm nhìn toàn diện

Nhập, chuẩn hóa và phân tích dữ liệu từ tất cả các nguồn doanh nghiệp có khả năng hỗ trợ AI để tìm bất kỳ sự kiện nào vào bất kỳ lúc nào trên quy mô lớn. Nền tảng dữ liệu có thể mở rộng này được triển khai tại chỗ, trên đám mây hoặc kết hợp và cung cấp khả năng hiển thị thống nhất để cho phép giám sát bảo mật liên tục.

Ưu tiên tập trung vào ngữ cảnh

RBA sử dụng khung tìm kiếm tương quan Splunk Enterprise Security để thu thập các sự kiện rủi ro vào một chỉ mục rủi ro duy nhất. Các sự kiện được thu thập sẽ tạo ra một rủi ro đáng chú ý khi chúng đáp ứng một tiêu chí cụ thể, vì vậy bạn có thể tập trung vào các mối đe dọa sắp xảy ra mà các giải pháp SIEM truyền thống có thể bỏ qua.

Để lại liên hệ
và chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách

Chúng tôi sẵn lòng chia sẻ tư vấn và định hướng cho bạn ý tưởng về dịch vụ mà quý khách cần nhất