Chronicle hoạt động như thế nào

Nền tảng hoạt động bảo mật được tích hợp chặt chẽ

Chronicle: Phát hiện, điều tra và ứng phó

Vận hành ở quy mô của Google

Loại bỏ các điểm mù về bảo mật bằng cách thu nạp, phân tích và tìm kiếm tất cả dữ liệu đo từ xa về bảo mật ở quy mô và tốc độ của Google, trên một nền tảng bảo mật hợp nhất.

Xem thêm

Mở ra một kỷ nguyên mới về năng suất

Nâng cao tài năng và năng suất của nhóm bạn bằng AI tổng hợp và lấp đầy những thiếu sót về kỹ năng với sự trợ giúp của chuyên gia khi bạn cần - trước, trong và sau một sự cố.

Xem thêm

Phát hiện nhiều mối đe dọa hơn

Chủ động phát hiện và bảo vệ trước các cuộc tấn công mới bằng thông tin về mối đe dọa được áp dụng bao gồm thông tin về mối đe dọa của Google, VirusTotal và Mandiant cũng như kiến ​​thức chuyên môn về phơi nhiễm để mang lại kết quả bảo mật mà không cần kỹ thuật tùy chỉnh phức tạp.

Xem thêm

Kết hợp liền mạch SIEM và SOAR

Điều tra với thông tin chi tiết trong tầm tay bạn

Tìm kiếm với tốc độ của Google, có được bức tranh hoàn chỉnh và khai thác AI tổng hợp để đạt được “a-ha” nhanh hơn.

Xem thêm

Ứng phó với các mối đe dọa trong vài phút chứ không phải vài ngày

Cho phép phản hồi hiện đại, nhanh chóng và hiệu quả bằng cách kết hợp tự động hóa mã ngắn với khả năng cộng tác mạnh mẽ.

Xem thêm

Tự tin phát hiện các mối đe dọa

Nhập tất cả dữ liệu của bạn với khả năng lưu giữ dữ liệu nổi bật trong 12 tháng và loại bỏ các điểm mù bằng tính năng phát hiện mối đe dọa hiện đại do Google cung cấp.

Xem thêm

Để lại liên hệ
và chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách

Chúng tôi sẵn lòng chia sẻ tư vấn và định hướng cho bạn ý tưởng về dịch vụ mà quý khách cần nhất