Tổng quan

Thách thức

Các cuộc tấn công dựa trên đặc quyền và danh tính đang gia tăng nhưng bạn không có nguồn lực vô hạn để phòng thủ.

Rủi ro

Hành động mà không có lộ trình dẫn đến những khoản đầu tư không được sử dụng, việc làm lại tốn kém và cảm giác an toàn sai lầm.

Giải pháp

Xây dựng nền tảng PAM phù hợp để giảm thiểu rủi ro mạng nhanh chóng và phát triển liền mạch theo tốc độ của riêng bạn.

Mô hình PAM Delinea

Mô hình PAM hoàn chỉnh của Delinea

 

Framework để giảm thiểu rủi ro

Quản lý truy cập đặc quyền (PAM) là cách hiệu quả nhất để chống lại các cuộc tấn công dựa trên đặc quyền và danh tính, bằng cách bảo mật mật khẩu và các bí mật khác, kiểm soát truy cập chi tiết, quản lý phiên và các chiến lược Zero Trust khác.

Tuy nhiên, việc cố gắng triển khai tất cả các khả năng PAM cùng lúc sẽ là một dự án khó khăn và gây khó khăn cho người dùng.

Bằng cách sử dụng mô hình này, bạn có thể đánh giá các biện pháp bảo mật hiện tại của mình, đặt mức độ ưu tiên và xây dựng lộ trình để đẩy nhanh quá trình hoàn thiện PAM của mình.

Xem thêm về giải pháp

Để lại liên hệ
và chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách

Chúng tôi sẵn lòng chia sẻ tư vấn và định hướng cho bạn ý tưởng về dịch vụ mà quý khách cần nhất